Bác sĩ Nguyễn Hữu Thợi

” Tôi luôn tâm huyết được tư vấn và khám chữa bệnh hết mình với khả năng có thể, để bệnh nhân không còn đau đớn vì bệnh trĩ, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh và thân nhân “. Năm 1971 Bác sĩ Nguyễn Hữu Thợi tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội. Từ 1971 […]

Read more