Bệnh Trĩ nội là gì ?

Bệnh Trĩ nội được hiểu là tình trạng sưng của các tĩnh mạch nằm gần hậu môn hoặc trong trực tràng. Trĩ nội nằm phía trên nếp gấp hậu môn khoảng 3cm.

Bệnh Trĩ nội là gì ?

Về hình trạng, bệnh Trĩ nội có 3 loại:

– Trĩ nội do tĩnh mạch phình gập:

– Trĩ nội do mạch máu phù:

– Trĩ nội do xơ hóa:

Bệnh trĩ nội thường được chia ra làm 4 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Đi đại tiện ra máu.

Máu dính trên giấy vệ sinh khi lau hậu môn, máu nhỏ giọt, hoặc có thể phun thành tia. Búi trĩ chưa có hiện tượng sa ra ngoài, trĩ tự ngưng sau khi đại tiện xong.

– Giai đoạn 2: Tương tự giai đoạn 1.

Tuy nhiên ở giai đoạn này, có hiện tượng búi trĩ sa ra ngoài, nhưng có thể tự động thu vào trong hậu môn được.

– Giai đoạn 3: Ngoài việc đại tiện ra máu, người bệnh bị ho, mệt mỏi khi đại tiện.

Khi dùng sức cố rặn, búi trĩ bị lòi ra ngoài hậu môn và không thể tự động thu vào được. Người bệnh phải dùng tau mới có thể nhét vào trong hậu môn.

– Giai đoạn 4: Thường được gọi là lòi dom.

Ở giai đoạn này búi trĩ lòi ra ngoai hậu môn và không thể dùng tay để nhét vào trong được nữa.

Bệnh Trĩ nội là loại bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất trong số các loại bệnh trĩ. Nếu không được quan tâm đúng mức và điều trị đúng cách thì bệnh sẽ trở nên nặng hơn, việc chữa trị sẽ phức tạp và tốn kém hơn.

Trả lời